HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2017.01.01 주일 공지 사항

2017.01.07 22:39

david02jesus 조회 수:187

* 알립니다

1. 각 셀/부별 특별 찬양:

   일시: 매월 첫째 주일 예배 시 찬양 순서: 드림셀(2월)-청년부(3월)-청소년부(4월)-차세대(5월)

2. 2017년도 직분자 및 셀장을 임명하였습니다. 주보를 참조해 주시기 바랍니다.

3. 신년특별 새벽기도회

   기간: 1월3일(화)~ 1월6일(금)   시간:06:00am    장소:연합교회 본당

4. 교역자 수련회: (이 기간에 새벽기도회는 쉽니다)

   기간:1월10일(화)~1월11일(수)  

5. 개업예배:

   일시:01/02(월) 11:30am    장소: Al Dante Pasta Restaurant

 

* 모임 / 훈련

1. 셀모임: 방학입니다.

2. 사역자모임: 매주 토요일 10:30~3:30pm 장소: 새생명실

3. 사역위원회 모임: 01/29 (주일) 2:20 새생명실

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2021.08.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 94
공지 2021.08.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 13
공지 2021.08.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 8
공지 2021.07.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 8
공지 2021.07.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 47
공지 2021.07.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.07.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.06.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 12
공지 2021.06.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.06.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.06.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.05.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 7
공지 2021.05.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.05.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.05.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.05.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.03.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.02.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.02.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.02.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.02.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.02.07 185
공지 2021.01.31 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.30 128
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 1020
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 42
공지 2021.01.17 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 56
공지 2021.01.10 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 19
공지 2021.01.03 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 29
공지 2020.12.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 27
공지 2020.12.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.12.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.12.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.11.29 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.11.22 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.11.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.11.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 13
공지 2020.10.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.10.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 15
공지 2020.10.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.10.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 9
공지 2020.09.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.09.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.09.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.09.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.08.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 9
공지 2020.08.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.08.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.08.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.08.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.07.26 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.07.19 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.07.12 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.07.05 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.06.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.06.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 8
공지 2020.06.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 272
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 86
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 271
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 301
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 466
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 64
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 36
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 32
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 31
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 29
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 32
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 33
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 29
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 39
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 315
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 69
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 67
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 790
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 69
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 97
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 952
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 64
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 112
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 69
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 396
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 99
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 59
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 64
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 53
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 63
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 69
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 73
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 69
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 71
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 71
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 68
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 73
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 63
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 68
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 58
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 54
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 50
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 135
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 376
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 73
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 65
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 72
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 102
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 72
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 176
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 62
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 70
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 67
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 40
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 58
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 103
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 84
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 78
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 67
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 110
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 50
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 104
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 91
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 130
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 316
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 143
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 110
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 156
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 100
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 88
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 264
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 105
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 133
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 181
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 203
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 111
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 91
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 90
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 123
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 111
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 107
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 95
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 103
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 262
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 133
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 797
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 123
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 110
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 104
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 123
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 103
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 198
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 105
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 126
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 144
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 109
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 186
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 101
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 127
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 610
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 123
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 124
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 105
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 121
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 119
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 101
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 120
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 132
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 128
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 101
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 121
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 1016
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 119
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 115
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 126
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 128
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 124
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 121
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 122
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 132
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 123
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 122
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 171
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 155
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 139
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 130
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 169
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 142
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 163
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 187
» 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 187
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 202
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 196
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 334
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 328
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 686
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 283
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 314
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 242
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 237
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 218
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 199
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 233
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 196
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 212
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 219
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 186
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 246
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 6297
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 3758
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 9715
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 2008
XE Login