HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2018.11.25 주일 공지 사항

2018.11.30 11:11

david02jesus 조회 수:110

** 알립니다

1. 전교인 수련회 은혜와 사랑이 충만한 수련회가 되도록 기도해 주십시오.

   날짜: 2018.11.30(금)~12.02(주)  /  장소: Leschenaultia Camp 

   회비: 어른(청년포함) 50불/아이 30불(청소년~6세, 5세 미만은 free)

    수련회 강사  :  김혜정 박사 hjgc@handong.edu ( 현 ) 한동대학교 상담심리사회복지학부 교수

                           상담을 원하시거나 조언이 필요하시면 EMAIL로 연락해주시면 감사하겠습니다.

2. 내적치유 세미나   주제: 그리스도인의 HOME COMING

   강사: 김혜정 교수   /    날짜: 2018.12.05(수) 7PM     /    장소: 연합교회 본당

3. 오늘은 추수감사절 및 1:2 졸업 예배로 드립니다.

4. 공동의회를 개최합니다.

   일시: 12/09(주)   목적: 2019 예산 편성을 위한 위원 선출

   일시: 12/23(주)   목적: 1. 2018 예산 결산 보고 및 2019년 예산 보고

                                 2. 사역위원회 각 부장 발표

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2021.08.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 94
공지 2021.08.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 13
공지 2021.08.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 8
공지 2021.07.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 8
공지 2021.07.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 47
공지 2021.07.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.07.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.06.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 12
공지 2021.06.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 14
공지 2021.06.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.06.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.05.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 7
공지 2021.05.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.05.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.05.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.05.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.04.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 2
공지 2021.03.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.03.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.02.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.02.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.02.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.02.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.02.07 185
공지 2021.01.31 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.30 128
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 1020
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 42
공지 2021.01.17 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 56
공지 2021.01.10 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 19
공지 2021.01.03 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 29
공지 2020.12.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 27
공지 2020.12.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.12.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.12.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.11.29 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.11.22 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.11.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.11.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 13
공지 2020.10.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.10.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 15
공지 2020.10.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.10.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 9
공지 2020.09.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.09.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.09.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.09.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.08.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 9
공지 2020.08.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.08.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.08.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.08.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.07.26 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.07.19 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.07.12 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.07.05 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.06.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.06.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 8
공지 2020.06.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 272
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 86
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 271
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 301
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 466
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 64
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 36
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 32
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 31
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 29
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 32
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 33
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 29
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 39
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 315
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 69
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 67
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 790
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 69
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 97
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 952
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 64
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 112
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 69
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 396
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 99
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 59
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 64
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 53
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 63
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 69
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 73
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 69
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 71
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 71
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 68
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 73
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 63
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 68
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 58
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 54
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 50
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 135
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 376
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 73
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 65
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 72
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 102
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 72
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 176
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 62
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 70
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 67
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 40
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 58
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 103
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 84
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 78
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 67
» 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 110
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 50
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 104
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 91
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 130
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 316
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 143
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 110
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 156
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 100
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 88
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 264
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 105
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 133
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 181
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 203
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 111
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 91
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 90
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 123
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 111
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 107
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 95
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 103
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 262
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 133
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 797
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 123
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 110
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 104
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 123
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 103
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 198
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 105
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 126
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 144
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 109
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 186
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 101
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 127
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 610
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 123
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 124
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 105
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 121
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 119
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 101
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 120
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 132
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 128
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 101
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 121
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 1016
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 119
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 115
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 126
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 128
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 124
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 121
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 122
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 132
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 123
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 122
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 171
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 155
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 139
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 130
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 169
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 142
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 163
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 187
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 187
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 202
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 196
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 334
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 328
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 686
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 283
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 314
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 242
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 237
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 218
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 199
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 233
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 196
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 212
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 219
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 186
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 246
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 6297
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 3758
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 9715
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 2008
XE Login