HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2018.11.25 주일 공지 사항

2018.11.30 12:11

david02jesus 조회 수:61

** 알립니다

1. 전교인 수련회 은혜와 사랑이 충만한 수련회가 되도록 기도해 주십시오.

   날짜: 2018.11.30(금)~12.02(주)  /  장소: Leschenaultia Camp 

   회비: 어른(청년포함) 50불/아이 30불(청소년~6세, 5세 미만은 free)

    수련회 강사  :  김혜정 박사 hjgc@handong.edu ( 현 ) 한동대학교 상담심리사회복지학부 교수

                           상담을 원하시거나 조언이 필요하시면 EMAIL로 연락해주시면 감사하겠습니다.

2. 내적치유 세미나   주제: 그리스도인의 HOME COMING

   강사: 김혜정 교수   /    날짜: 2018.12.05(수) 7PM     /    장소: 연합교회 본당

3. 오늘은 추수감사절 및 1:2 졸업 예배로 드립니다.

4. 공동의회를 개최합니다.

   일시: 12/09(주)   목적: 2019 예산 편성을 위한 위원 선출

   일시: 12/23(주)   목적: 1. 2018 예산 결산 보고 및 2019년 예산 보고

                                 2. 사역위원회 각 부장 발표

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 18
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 8
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 5
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 28
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 12
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.02 50
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 28
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 18
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 66
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 29
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 58
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 59
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 19
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 20
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 14
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 24
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 27
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 21
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 29
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 23
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 22
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 23
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 10
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 13
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 90
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 41
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 26
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 27
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 29
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 50
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 24
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 25
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 13
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 15
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 21
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 2
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 10
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 52
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 30
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 24
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 19
» 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 61
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 6
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 59
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 33
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 76
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 256
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 81
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 54
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 104
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 40
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 38
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.04 87
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 61
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 60
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 115
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 144
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 56
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 37
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 38
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 60
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 58
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 57
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 38
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 49
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 61
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 74
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 56
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 60
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 46
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 56
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 67
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 56
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 144
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 50
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 74
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 80
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 64
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 77
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 44
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 77
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 546
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 67
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 79
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 61
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 64
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 75
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 54
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 61
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 77
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 76
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 58
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 70
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 961
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 67
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 65
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 73
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 75
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 71
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 74
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 77
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 84
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 74
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 79
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 122
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 84
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 90
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 80
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 102
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 101
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 112
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 134
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 136
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 139
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 140
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 286
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 266
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 576
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 228
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 243
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 189
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 191
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 165
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 150
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 177
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 144
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 155
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 161
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 138
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 175
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 961
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 999
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3106
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1929
XE Login