HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2019.03.24 주일 공지 사항

2019.04.12 15:05

david02jesus 조회 수:29

** 알립니다

1. 각 셀/부별 특별 찬양 (매월 첫째 주일 예배 시)

  * 찬양 순서: 믿음셀(4월)- 사랑셀(5월)-청년부(6월)-청소년부(7월)-ALLFORHIM(8월)

2. 부활절 세례식: 부활절을 맞이하여 세례식이 거행됩니다.

        세례종류: 성인세례/유아세례(입교포함)   날짜: 2019.04.21㈜ 주일예배시

        세례교육: 4/07㈜, 4/14㈜ 2:10PM   세례문답: 4/20(토) 2:00PM 장소:새생명실    

     * 원하시고 해당되시는 분들은 신청하여 주시기를 부탁드립니다. (조혜영교육부장)

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 82
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 14
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 15
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 39
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 17
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.02 55
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 722
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 21
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 69
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 31
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 61
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 62
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 21
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 22
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 16
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 26
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 29
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 21
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 31
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 26
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 25
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 25
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 25
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 23
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 12
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 14
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 94
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 43
» 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 29
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 28
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 30
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 52
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 27
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 28
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 14
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 18
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 23
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 3
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 11
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 53
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 32
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 28
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 21
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 64
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 7
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 61
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 38
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 79
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 259
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 84
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 57
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 105
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 41
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 40
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.04 89
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 63
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 64
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 118
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 147
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 59
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 39
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 40
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 62
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 63
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 59
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 41
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 53
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 65
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 76
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 59
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 62
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 48
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 58
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 70
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 59
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 145
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 51
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 76
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 84
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 64
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 87
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 45
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 78
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 549
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 70
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 81
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 63
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 69
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 76
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 56
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 64
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 79
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 78
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 59
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 72
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 964
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 69
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 66
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 75
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 78
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 73
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 76
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 78
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 86
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 78
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 80
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 123
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 87
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 92
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 82
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 105
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 103
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 114
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 137
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 138
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 143
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 143
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 289
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 270
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 581
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 230
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 249
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 196
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 195
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 169
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 153
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 181
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 147
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 160
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 166
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 142
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 179
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 997
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 1043
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3248
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1935
XE Login