HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2019.03.31 주일 공지 사항

2019.04.12 15:06

david02jesus 조회 수:41

1. 각 셀/부별 특별 찬양 (매월 첫째 주일 예배 시)

  * 찬양 순서: 믿음셀(4월)- 사랑셀(5월)-청년부(6월)-청소년부(7월)-ALLFORHIM(8월)

2. 부활절 세례식: 부활절을 맞이하여 세례식이 거행됩니다.

        세례종류: 성인세례/유아세례(입교포함)   날짜: 2019.04.21㈜ 주일예배시

        세례교육: 4/14㈜ 2:10PM   세례문답: 4/20(토) 2:00PM 장소:새생명실    

     * 원하시고 해당되시는 분들은 신청하여 주시기를 부탁드립니다. (조혜영교육부장)

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 18
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 8
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 5
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 28
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 12
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.02 50
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 28
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 18
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 66
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 29
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 58
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 59
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 19
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 20
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 14
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 24
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 27
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 21
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 29
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 23
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 22
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 23
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 10
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 12
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 90
» 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 41
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 26
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 27
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 29
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 50
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 24
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 25
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 13
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 15
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 21
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 2
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 10
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 52
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 30
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 24
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 19
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 61
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 6
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 59
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 33
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 76
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 256
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 81
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 54
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 104
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 40
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 38
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.04 87
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 61
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 60
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 115
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 144
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 56
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 37
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 38
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 60
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 58
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 57
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 38
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 49
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 61
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 74
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 56
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 60
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 46
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 56
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 67
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 56
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 144
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 50
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 74
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 80
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 64
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 77
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 44
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 77
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 546
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 67
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 79
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 61
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 64
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 75
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 54
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 61
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 77
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 76
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 58
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 70
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 961
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 67
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 65
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 73
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 75
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 71
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 74
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 77
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 84
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 74
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 79
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 122
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 84
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 90
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 80
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 102
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 101
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 112
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 134
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 136
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 139
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 140
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 286
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 266
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 576
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 228
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 243
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 189
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 191
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 165
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 150
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 177
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 144
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 155
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 161
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 138
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 175
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 959
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 991
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3092
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1929
XE Login