HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2019.03.31 주일 공지 사항

2019.04.12 14:06

david02jesus 조회 수:284

1. 각 셀/부별 특별 찬양 (매월 첫째 주일 예배 시)

  * 찬양 순서: 믿음셀(4월)- 사랑셀(5월)-청년부(6월)-청소년부(7월)-ALLFORHIM(8월)

2. 부활절 세례식: 부활절을 맞이하여 세례식이 거행됩니다.

        세례종류: 성인세례/유아세례(입교포함)   날짜: 2019.04.21㈜ 주일예배시

        세례교육: 4/14㈜ 2:10PM   세례문답: 4/20(토) 2:00PM 장소:새생명실    

     * 원하시고 해당되시는 분들은 신청하여 주시기를 부탁드립니다. (조혜영교육부장)

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 34
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 12
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 11
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 88
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 9
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 5
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 283
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 34
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 31
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 56
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 32
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 63
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 804
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 23
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 71
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 33
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 328
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 66
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 23
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 26
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 18
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 29
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 31
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 33
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 33
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 28
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 27
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 28
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 29
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 26
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 14
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 18
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 97
» 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 284
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 31
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 30
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 32
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 54
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 32
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 33
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 19
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 23
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 28
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 8
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 16
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 61
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 37
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 33
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 28
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 71
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 13
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 66
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 44
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 84
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 267
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 96
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 62
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 109
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 46
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 44
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 94
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 68
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 69
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 130
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 157
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 65
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 44
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 45
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 68
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 68
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 65
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 46
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 60
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 185
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 87
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 124
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 66
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 59
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 64
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 74
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 63
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 151
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 56
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 80
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 92
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 69
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 100
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 50
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 82
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 553
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 75
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 85
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 67
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 73
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 80
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 60
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 70
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 84
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 82
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 63
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 76
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 969
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 73
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 70
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 79
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 85
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 77
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 81
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 82
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 90
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 82
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 84
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 129
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 102
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 97
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 86
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 117
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 107
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 118
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 141
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 143
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 148
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 148
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 297
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 278
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 591
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 238
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 253
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 201
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 203
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 173
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 157
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 188
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 151
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 164
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 171
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 146
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 188
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 1592
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 1308
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3992
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1966
XE Login