HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2019.12.08 주일 공지 사항

2019.12.14 22:03

david02jesus 조회 수:11

** 알립니다

1. 각 셀/부별 특별 찬양 (매월 첫째 주일 예배 시)

    믿음셀(12월) – 조이셀(01월)-청년부(02월)-청소년부(03월)-allforhim(4월)

2. 12월 교회 행사 일정:

    1) 공동의회: 12/15(주) 목적: 2020 예산 편성을 위한 위원 선출(사전에 추천 및 심사)

                                        * 12/08㈜ 광고시간에 추천 시간을 가질 것입니다.

                     12/22(주)  목적: 1. 2019 예산 결산 보고 및 2020년 예산 보고

                                           2. 사역위원회 각 부장 및 셀장 발표

    2) 세례식(유아세례포함): 2019.12.22㈜  세례교육: 12/08㈜,15㈜ 세례문답: 12/21(토)

    3) 크리스마스 예배: 12:25(수) 10:30AM 성찬식과 선물($15 이상)나눔이 있습니다.

    4) 송구영신 예배: 12/31(화) 11:00PM  말씀카드와 새해 기도제목 작성이 있습니다.  

3. 예배/음악 학교: 1. 스텝/TEACHER 모집 (문의: 김은희 자매)

                          2. 분야: 1) WORSHIP BAND (드럼/베이스/키보드/키타/보컬 등

                                     2) Worship Dance (힙합/재즈/worship dance 등 )

•모임/훈련

1. 셀모임: 각셀별로 진행 

2. 새생명 교육: 2019.12.08/08㈜ 2:20PM  새생명실

3. 세례교육: 2019. 12.08㈜ 3:00PM  새생명실

4. 셀장 모임: 12/08㈜ 3:30PM  새생명실

5. 여선교회: 12/15㈜ 2:30PM  본당

6. 중보기도 모임: 매주(화) 10:00 AM    장소: 교회  (원하시는 분은 환영합니다)

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 17
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 7
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 4
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 27
» 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 11
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.02 50
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 28
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 18
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 66
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 29
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 58
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 59
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 19
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 20
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 14
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 24
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 27
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 21
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 29
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 23
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 22
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 23
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 22
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 20
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 10
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 12
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 90
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 41
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 26
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 27
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 29
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 50
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 24
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 25
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 13
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 15
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 21
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 2
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 10
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 52
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 30
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 24
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 19
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 61
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 6
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 59
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 33
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 76
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 256
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 81
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 54
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 104
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 40
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 38
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.04 87
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 61
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 60
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 115
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 144
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 56
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 37
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 38
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 60
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 58
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 57
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 38
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 49
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 61
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 74
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 56
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 60
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 46
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 56
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 67
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 56
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 144
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 50
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 74
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 80
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 64
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 77
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 44
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 77
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 546
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 67
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 79
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 61
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 64
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 75
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 54
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 61
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 77
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 76
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 58
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 70
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 961
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 67
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 65
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 73
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 75
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 71
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 74
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 77
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 84
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 74
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 79
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 122
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 84
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 90
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 80
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 102
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 101
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 112
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 134
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 136
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 139
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 140
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 286
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 266
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 576
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 228
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 243
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 189
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 191
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 165
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 150
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 177
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 144
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 155
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 161
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 138
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 175
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 959
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 991
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3089
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1929
XE Login