HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2018.11.25 주일 공지 사항

2018.11.30 11:11

david02jesus 조회 수:71

** 알립니다

1. 전교인 수련회 은혜와 사랑이 충만한 수련회가 되도록 기도해 주십시오.

   날짜: 2018.11.30(금)~12.02(주)  /  장소: Leschenaultia Camp 

   회비: 어른(청년포함) 50불/아이 30불(청소년~6세, 5세 미만은 free)

    수련회 강사  :  김혜정 박사 hjgc@handong.edu ( 현 ) 한동대학교 상담심리사회복지학부 교수

                           상담을 원하시거나 조언이 필요하시면 EMAIL로 연락해주시면 감사하겠습니다.

2. 내적치유 세미나   주제: 그리스도인의 HOME COMING

   강사: 김혜정 교수   /    날짜: 2018.12.05(수) 7PM     /    장소: 연합교회 본당

3. 오늘은 추수감사절 및 1:2 졸업 예배로 드립니다.

4. 공동의회를 개최합니다.

   일시: 12/09(주)   목적: 2019 예산 편성을 위한 위원 선출

   일시: 12/23(주)   목적: 1. 2018 예산 결산 보고 및 2019년 예산 보고

                                 2. 사역위원회 각 부장 발표

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 47
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 12
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 11
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 100
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 9
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 5
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 283
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 34
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 31
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 56
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 32
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 63
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 811
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 23
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 71
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 33
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 353
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 66
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 23
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 26
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 18
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 29
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 31
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 33
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 33
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 28
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 27
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 28
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 29
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 26
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 14
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 18
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 97
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 286
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 31
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 30
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 32
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 54
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 32
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 33
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 19
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 23
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 28
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 8
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 16
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 61
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 37
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 33
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 28
» 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 71
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 13
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 66
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 44
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 84
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 267
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 96
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 62
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 109
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 46
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 44
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 94
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 68
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 69
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 130
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 157
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 65
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 44
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 45
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 68
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 68
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 65
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 46
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 60
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 185
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 87
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 132
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 66
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 59
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 64
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 74
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 63
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 151
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 56
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 80
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 92
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 69
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 100
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 50
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 82
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 553
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 75
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 85
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 67
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 73
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 80
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 60
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 70
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 84
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 82
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 63
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 76
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 969
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 73
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 70
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 79
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 85
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 77
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 81
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 82
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 90
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 82
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 84
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 129
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 102
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 97
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 86
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 117
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 107
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 118
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 141
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 143
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 148
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 148
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 297
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 278
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 591
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 238
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 253
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 201
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 203
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 173
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 157
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 188
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 151
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 164
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 171
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 146
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 188
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 1607
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 1320
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 4019
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1966
XE Login