HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2019.03.31 주일 공지 사항

2019.04.12 14:06

david02jesus 조회 수:184

1. 각 셀/부별 특별 찬양 (매월 첫째 주일 예배 시)

  * 찬양 순서: 믿음셀(4월)- 사랑셀(5월)-청년부(6월)-청소년부(7월)-ALLFORHIM(8월)

2. 부활절 세례식: 부활절을 맞이하여 세례식이 거행됩니다.

        세례종류: 성인세례/유아세례(입교포함)   날짜: 2019.04.21㈜ 주일예배시

        세례교육: 4/14㈜ 2:10PM   세례문답: 4/20(토) 2:00PM 장소:새생명실    

     * 원하시고 해당되시는 분들은 신청하여 주시기를 부탁드립니다. (조혜영교육부장)

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 14
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 6
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 7
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 5
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 6
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 1
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 3
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 5
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 2
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 283
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 33
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 31
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 56
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 32
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 63
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 797
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 23
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 71
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 33
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 266
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 66
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 23
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 26
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 18
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 29
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 31
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 33
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 33
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 28
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 27
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 28
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 29
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 26
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 14
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 18
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 97
» 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 184
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 31
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 30
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 32
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 54
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 31
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 33
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 18
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 21
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 26
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 8
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 14
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 58
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 35
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 31
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 27
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 70
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 10
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 64
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 44
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 83
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 264
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 95
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 61
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 107
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 43
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 43
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 94
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 66
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 68
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 129
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 154
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 63
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 42
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 43
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 66
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 66
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 64
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 45
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 59
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 184
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 85
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 104
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 65
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 57
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 62
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 73
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 62
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 148
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 55
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 79
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 89
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 67
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 100
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 48
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 81
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 552
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 73
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 85
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 65
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 72
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 79
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 58
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 68
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 83
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 82
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 61
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 75
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 968
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 71
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 70
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 77
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 82
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 75
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 80
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 82
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 88
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 80
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 84
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 127
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 90
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 96
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 85
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 115
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 105
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 117
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 140
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 143
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 148
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 147
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 295
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 276
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 589
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 236
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 251
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 199
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 200
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 172
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 155
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 187
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 149
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 163
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 170
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 146
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 187
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 1527
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 1285
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3873
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1965
XE Login