HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 1
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 22
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 30
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 21
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 23
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 24
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 63
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 24
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 22
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 27
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 31
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 25
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 30
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 32
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 38
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 36
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 43
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 41
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 29
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 51
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 48
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 61
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 60
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 68
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 75
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 93
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 79
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 83
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 211
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 194
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 184
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 158
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 170
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 156
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 134
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 105
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 101
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 131
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 109
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 122
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 114
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 102
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 133
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 121
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 108
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 1109
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1824
16 송구영신예배 file 조현명 2015.12.14 1084
15 12월 25일 성탄축하예배 file 조현명 2015.12.14 639
14 네라진원주민선교 조현명 2015.11.23 606
13 새생명교육 조현명 2015.11.09 221
12 1:2 예비리더졸업식 조현명 2015.11.09 139
11 권사취임예배 조현명 2015.10.05 138
10 2015년 전교인수련회 조현명 2015.10.04 168
9 연합교회 지원 선교사 안내 조현명 2015.09.14 402
8 미디어팀 모집 조현명 2015.09.04 210
7 셀장교육 조현명 2015.09.04 303
6 8월 사역위원회모임 조현명 2015.08.11 159
5 Worship Music School 조현명 2015.07.26 251
XE Login