HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 8
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 6
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 20
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 13
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 28
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 17
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 24
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 20
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 21
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 36
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 195
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 29
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 25
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 25
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 22
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 33
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 20
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 36
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 44
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 35
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 29
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 33
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 72
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 29
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 28
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 32
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 36
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 30
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 36
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 37
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 44
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 42
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 51
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 93
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 38
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 56
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 55
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 71
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 68
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 74
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 80
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 98
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 86
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 92
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 220
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 204
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 204
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 172
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 182
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 162
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 141
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 116
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 107
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 140
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 115
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 128
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 120
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 110
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 144
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 133
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 117
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 1137
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1866
16 송구영신예배 file 조현명 2015.12.14 1120
15 12월 25일 성탄축하예배 file 조현명 2015.12.14 643
14 네라진원주민선교 조현명 2015.11.23 631
13 새생명교육 조현명 2015.11.09 223
12 1:2 예비리더졸업식 조현명 2015.11.09 139
11 권사취임예배 조현명 2015.10.05 140
10 2015년 전교인수련회 조현명 2015.10.04 170
9 연합교회 지원 선교사 안내 조현명 2015.09.14 405
8 미디어팀 모집 조현명 2015.09.04 210
7 셀장교육 조현명 2015.09.04 326
6 8월 사역위원회모임 조현명 2015.08.11 159
5 Worship Music School 조현명 2015.07.26 252
4 Vision Day 조현명 2015.07.26 359
3 픽업 안내:Bull Creek Station 조현명 2015.07.26 162
2 2015년 말씀사경회 file 조현명 2015.07.07 593
1 교회홈페이지가 리뉴얼 되었습니다 david02jesus 2015.06.14 2941
XE Login