HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 3
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 20
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 114
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 23
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 18
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 21
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 19
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 28
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 17
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 32
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 39
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 29
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 26
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 29
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 69
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 27
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 25
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 30
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 34
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 28
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 33
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 35
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 41
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 39
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 46
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 48
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 32
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 54
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 51
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 64
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 66
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 72
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 78
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 96
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 82
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 90
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 215
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 198
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 193
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 166
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 175
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 159
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 138
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 110
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 104
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 137
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 112
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 125
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 118
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 107
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 140
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 125
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 111
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 1121
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1848
12 1:2 예비리더졸업식 조현명 2015.11.09 139
11 권사취임예배 조현명 2015.10.05 138
10 2015년 전교인수련회 조현명 2015.10.04 170
9 연합교회 지원 선교사 안내 조현명 2015.09.14 404
8 미디어팀 모집 조현명 2015.09.04 210
7 셀장교육 조현명 2015.09.04 321
6 8월 사역위원회모임 조현명 2015.08.11 159
5 Worship Music School 조현명 2015.07.26 252
4 Vision Day 조현명 2015.07.26 359
3 픽업 안내:Bull Creek Station 조현명 2015.07.26 162
2 2015년 말씀사경회 file 조현명 2015.07.07 581
1 교회홈페이지가 리뉴얼 되었습니다 david02jesus 2015.06.14 2941
XE Login