HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2017.01.01 주일 공지 사항

2017.01.07 23:39

david02jesus 조회 수:188

* 알립니다

1. 각 셀/부별 특별 찬양:

   일시: 매월 첫째 주일 예배 시 찬양 순서: 드림셀(2월)-청년부(3월)-청소년부(4월)-차세대(5월)

2. 2017년도 직분자 및 셀장을 임명하였습니다. 주보를 참조해 주시기 바랍니다.

3. 신년특별 새벽기도회

   기간: 1월3일(화)~ 1월6일(금)   시간:06:00am    장소:연합교회 본당

4. 교역자 수련회: (이 기간에 새벽기도회는 쉽니다)

   기간:1월10일(화)~1월11일(수)  

5. 개업예배:

   일시:01/02(월) 11:30am    장소: Al Dante Pasta Restaurant

 

* 모임 / 훈련

1. 셀모임: 방학입니다.

2. 사역자모임: 매주 토요일 10:30~3:30pm 장소: 새생명실

3. 사역위원회 모임: 01/29 (주일) 2:20 새생명실

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2021.08.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 162
공지 2021.08.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 27
공지 2021.08.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 20
공지 2021.07.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.08.20 638
공지 2021.07.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 59
공지 2021.07.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 16
공지 2021.07.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 20
공지 2021.06.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 17
공지 2021.06.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 15
공지 2021.06.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 20
공지 2021.06.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 5
공지 2021.05.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 8
공지 2021.05.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.05.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 5
공지 2021.05.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.05.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.04.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 5
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 6
공지 2021.04.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.04.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.04.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.03.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.03.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 3
공지 2021.03.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.03.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 6
공지 2021.02.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 5
공지 2021.02.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 4
공지 2021.02.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.07.19 5
공지 2021.02.07 주일 공지 사항 david02jesus 2021.02.07 186
공지 2021.01.31 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.30 129
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 1021
공지 2021.01.24 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.24 43
공지 2021.01.17 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 57
공지 2021.01.10 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.17 22
공지 2021.01.03 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 34
공지 2020.12.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 29
공지 2020.12.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 20
공지 2020.12.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 15
공지 2020.12.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 20
공지 2020.11.29 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.11.22 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 13
공지 2020.11.08 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.11.01 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 14
공지 2020.10.25 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.10.18 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 16
공지 2020.10.11 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.10.04 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.09.27 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 20
공지 2020.09.20 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 12
공지 2020.09.13 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 15
공지 2020.09.06 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.08.30 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 10
공지 2020.08.23 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.08.16 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.08.09 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.08.02 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 20
공지 2020.07.26 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 19
공지 2020.07.19 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 12
공지 2020.07.12 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 11
공지 2020.07.05 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 18
공지 2020.06.28 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 17
공지 2020.06.21 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 9
공지 2020.06.14 주일 공지 사항 david02jesus 2021.01.04 15
공지 2020.06.07 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 273
공지 2020.05.31 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 87
공지 2020.05.24 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 272
공지 2020.05.17 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 302
공지 2020.05.10 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 467
공지 2020.05.03 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 65
공지 2020.04.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 37
공지 2020.04.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 33
공지 2020.04.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 32
공지 2020.04.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 38
공지 2020.03.29 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 38
공지 2020.03.22 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.03.15 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.03.08 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 31
공지 2020.03.01 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 33
공지 2020.02.23 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 36
공지 2020.02.16 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 38
공지 2020.02.09 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 36
공지 2020.02.02 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.01.26 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2020.01.19 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 30
공지 2020.01.12 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 40
공지 2020.01.05 주일 공지 사항 david02jesus 2020.06.10 35
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 316
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 70
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 68
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 791
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 70
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.02 98
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 953
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 65
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 114
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 71
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 398
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 102
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 61
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 67
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 54
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 64
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 70
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 74
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 71
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 72
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 72
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 69
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 74
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 66
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 69
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 59
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 55
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.15 51
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 136
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 377
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 75
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 66
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 73
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 103
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 75
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 177
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 63
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 178
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 68
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 41
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 60
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 104
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 85
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 79
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 68
공지 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 113
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 51
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 106
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 92
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 133
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 317
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 144
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.03 111
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 157
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 102
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 93
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.04 265
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 106
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 139
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 182
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 204
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 112
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 92
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 93
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 124
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 112
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 108
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 96
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 104
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 263
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 134
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 975
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 125
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 115
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 105
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 124
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 104
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 199
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 106
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 127
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 146
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 110
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 187
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 104
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 128
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 613
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 124
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 125
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 106
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 122
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 120
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 104
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 121
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 133
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 129
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 102
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 122
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 1019
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 122
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 116
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 127
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 129
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 125
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 122
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 123
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 133
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 124
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 123
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 172
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 159
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 140
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 132
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 170
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 143
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 166
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 188
» 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 188
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 204
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 197
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 335
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 329
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 689
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 285
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 317
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 243
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 238
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 227
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 202
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 236
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 198
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 213
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 220
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 188
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 252
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 6555
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 3997
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 12051
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 2051
XE Login