HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.04 9
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 8
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 13
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 14
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 23
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 16
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 19
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 16
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 22
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 26
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 31
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 27
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 34
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 25
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 33
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.15 38
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 28
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 103
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 33
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 49
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 31
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 41
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.28 36
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 40
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 50
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 394
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 44
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 37
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 37
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 36
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 48
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 33
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 48
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 56
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.06 47
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 41
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 44
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 86
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 41
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 41
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 46
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 48
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 41
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 47
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 50
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 56
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 54
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 63
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 104
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 49
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 67
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 66
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 82
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 81
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 87
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.08 92
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 110
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 104
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 105
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 233
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 219
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 227
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 192
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 196
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 173
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 156
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 131
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 127
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 154
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 131
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 140
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 133
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 122
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 155
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 214
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 211
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 1258
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1908
86 교회홈페이지가 리뉴얼 되었습니다 david02jesus 2015.06.14 2944
85 송구영신예배 file 조현명 2015.12.14 1152
84 네라진원주민선교 조현명 2015.11.23 691
83 12월 25일 성탄축하예배 file 조현명 2015.12.14 648
82 2015년 말씀사경회 file 조현명 2015.07.07 600
81 연합교회 지원 선교사 안내 조현명 2015.09.14 407
80 Vision Day 조현명 2015.07.26 361
79 셀장교육 조현명 2015.09.04 344
78 Worship Music School 조현명 2015.07.26 255
77 새생명교육 조현명 2015.11.09 225
76 미디어팀 모집 조현명 2015.09.04 212
XE Login