HOME  ›  교회소식  ›  공지사항

2018.11.25 주일 공지 사항

2018.11.30 11:11

david02jesus 조회 수:66

** 알립니다

1. 전교인 수련회 은혜와 사랑이 충만한 수련회가 되도록 기도해 주십시오.

   날짜: 2018.11.30(금)~12.02(주)  /  장소: Leschenaultia Camp 

   회비: 어른(청년포함) 50불/아이 30불(청소년~6세, 5세 미만은 free)

    수련회 강사  :  김혜정 박사 hjgc@handong.edu ( 현 ) 한동대학교 상담심리사회복지학부 교수

                           상담을 원하시거나 조언이 필요하시면 EMAIL로 연락해주시면 감사하겠습니다.

2. 내적치유 세미나   주제: 그리스도인의 HOME COMING

   강사: 김혜정 교수   /    날짜: 2018.12.05(수) 7PM     /    장소: 연합교회 본당

3. 오늘은 추수감사절 및 1:2 졸업 예배로 드립니다.

4. 공동의회를 개최합니다.

   일시: 12/09(주)   목적: 2019 예산 편성을 위한 위원 선출

   일시: 12/23(주)   목적: 1. 2018 예산 결산 보고 및 2019년 예산 보고

                                 2. 사역위원회 각 부장 발표

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2019.12.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 143
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 21
공지 2019.12.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.31 20
공지 2019.12.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 45
공지 2019.12.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.14 23
공지 2019.12.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.12.01 61
공지 2019.11.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 725
공지 2019.11.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.29 23
공지 2019.11.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 71
공지 2019.11.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.11.09 33
공지 2019.10.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.27 63
공지 2019.10.20 주일공지 사항 david02jesus 2019.10.19 65
공지 2019.10.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.12 23
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 24
공지 2019.10.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.10.11 18
공지 2019.09.29 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.29 29
공지 2019.09.22 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.21 31
공지 2019.09.15 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.14 24
공지 2019.09.08 주일 공지 사항 david02jesus 2019.09.08 33
공지 2019.09.01 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.31 28
공지 2019.08.25 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.24 27
공지 2019.08.18 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.18 27
공지 2019.08.11 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 28
공지 2019.08.04 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 25
공지 2019.07.28 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.21 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 24
공지 2019.07.14 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 14
공지 2019.07.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.08.14 17
공지 2019.04.07 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 96
공지 2019.03.31 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 45
공지 2019.03.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 31
공지 2019.03.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 30
공지 2019.03.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.04.12 32
공지 2019.03.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.03.02 54
공지 2019.02.24 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 29
공지 2019.02.17 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 30
공지 2019.02.10 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 16
공지 2019.02.03 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 20
공지 2019.01.27 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 25
공지 2019.01.20 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 5
공지 2019.01.13 주일 공지 사항 david02jesus 2019.02.27 13
공지 2019.01.06 주일 공지 사항 david02jesus 2019.01.06 56
공지 2018.12.16 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 34
공지 2018.12.09 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 30
공지 2018.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2018.12.21 23
» 2018.11.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 66
공지 2018.11.15 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.30 9
공지 2018.11.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 63
공지 2018.11.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.11.15 41
공지 2018.10.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.10.31 81
공지 2018.06.10 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.10 261
공지 2018.06.03 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 86
공지 2018.05.27 주일 공지 사항 david02jesus 2018.06.02 59
공지 2018.05.20 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.20 107
공지 2018.05.13 주일 공지 사항 david02jesus 2018.05.16 43
공지 2018.05.06 주일 공지사항 david02jesus 2018.05.16 42
공지 2018.03.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.03 91
공지 2018.02.25 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 65
공지 2018.02.18 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 66
공지 2018.02.11 주일 공지 사항 david02jesus 2018.03.02 126
공지 2018.02.04 주일 공지 사항 david02jesus 2018.02.03 149
공지 2018.01.28 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.28 61
공지 2018.01.21 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.21 41
공지 2018.01.14 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.14 42
공지 2018.01.07 주일 공지 사항 david02jesus 2018.01.07 64
공지 2017.12.31 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.30 65
공지 2017.12.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.24 61
공지 2017.12.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.17 43
공지 2017.12.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.09 55
공지 2017.12.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.12.02 111
공지 2017.11.19 주일 공지사항 david02jesus 2017.11.18 79
공지 2017.11.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.11 61
공지 2017.11.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.04 64
공지 2017.10.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.11.02 52
공지 2017.10.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.22 60
공지 2017.10.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.14 72
공지 2017.10.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.10.07 61
공지 2017.10.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.30 147
공지 2017.09.24 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.25 53
공지 2017.09.17 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.19 78
공지 2017.09.10 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.12 87
공지 2017.09.03 주일 공지 사항 david02jesus 2017.09.04 66
공지 2017.08.27 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.27 89
공지 2017.08.20 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.21 47
공지 2017.08.13 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.13 80
공지 2017.08.06 주일 공지 사항 david02jesus 2017.08.06 551
공지 2017.07.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.30 72
공지 2017.07.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.22 83
공지 2017.07.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.15 65
공지 2017.07.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.09 71
공지 2017.07.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.07.01 78
공지 2017.06.25 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.26 58
공지 2017.06.18 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.20 66
공지 2017.06.11 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.11 81
공지 2017.06.04 주일 공지 사항 david02jesus 2017.06.05 80
공지 2017.05.28 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.28 61
공지 2017.05.21 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.26 74
공지 2017.05.14 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.14 966
공지 2017.05.07 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.07 71
공지 2017.04.30 주일 공지 사항 david02jesus 2017.05.04 68
공지 2017.04.23 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.25 77
공지 2017.04.16 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.17 80
공지 2017.04.09 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.09 75
공지 2017.04.02 주일 공지 사항 david02jesus 2017.04.02 78
공지 2017.03.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.29 80
공지 2017.03.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.21 88
공지 2017.03.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.15 80
공지 2017.03.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.06 82
공지 2017.02.26 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 125
공지 2017.02.19 주일 공지 사항 david02jesus 2017.03.03 89
공지 2017.02.12 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.13 94
공지 2017.02.05 주일 공지 사항 david02jesus 2017.02.06 84
공지 2017.01.29 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.31 110
공지 2017.01.22 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.27 105
공지 2017.01.15 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.15 116
공지 2017.01.08 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 139
공지 2017.01.01 주일 공지 사항 david02jesus 2017.01.07 140
공지 2016.12.25 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.25 145
공지 2016.12.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.12.20 145
공지 2016.09.18 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.18 291
공지 2016.09.04 주일 공지 사항 david02jesus 2016.09.04 272
공지 2016.08.28. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.28 583
공지 2016.08.21. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.20 233
공지 2016.08.14 주일 공지 사항 david02jesus 2016.08.14 251
공지 2016.08.07 주일 공지 david02jesus 2016.08.07 198
공지 2016.07.31 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.30 197
공지 2016.07.24 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.24 171
공지 2016.07.17. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.07.17 155
공지 2016.07.10 교회 공지 사항 david02jesus 2016.07.09 184
공지 2016.07.03 공지사항 david02jesus 2016.07.03 149
공지 2016.06.26. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.26 162
공지 2016.06.05. 주일 공지 사항 david02jesus 2016.06.04 168
공지 2016.05.22. 공지사항 david02jesus 2016.05.21 144
공지 2016.05.15. david02jesus 2016.05.15 181
공지 2016.05.08. 공지 사항 david02jesus 2016.05.07 1040
공지 2016.05.01 공지 사항 david02jesus 2016.05.05 1119
공지 2016.01.17 주일 장병두 목사 초청설교 david02jesus 2016.01.22 3425
공지 새해특별새벽예배 david02jesus 2016.01.03 1950
XE Login